Фитнес

Групен или индивидуален тренинг – која опција е подобра?

Live life fitter

Кога ќе се спомене групен тренинг првата асоцијацијата ни е Insanity, Зумба, пилатес и слични програми.
Главна карактеристика на сите групни тренинзи е фронтален или кружен облик на вежбање во која е ист интензитетот и екстензитетот на сите членови на групата, без оглед на нивното претходно знаење, цели и нивото на подготвеност.

Прашањето е, можно ли е на сите во групата да им се обезбеди напредок и остварување на целите?
Треба ли човек од 40 години и 20 килограми вишок да вежба како и луѓето од 20 години со идеална телесна тежина?
Се разбира дека одговорот е не, и тоа е голем недостаток на групниот тренинг.

Се разбира, постојат групни тренинзи, кои првично ги селектираат учесниците, со цел да се избегнат гореспоменатите факти, но проблемот е секогаш присутен.

За да не зборуваме само за недостатоците на групниот тренинг, важно е да се напомене дека групниот облик на вежбање исклучително ја зголемува мотивацијата и обезбедува добра забава, дружење и работа во исто време.

За разлика од групниот тренинг, индивидуалниот пристап нуди прилагодување на тренинг – процесот, учење и обука и вклучува и совети за исхрана ако тренерот е поткован и во оваа област. Исто така, тренерот мора да биде голем мотиватор, но волјата во голема мера зависи од вежбачот и дефинитивно му даваме минус на индивидуалниот тренинг во однос на групниот тренинг.

Се разбира, важно е да се спомене и најголемата разлика помешу индивидуалниот и групниот тренинг а тоа е разликата во цената, која може да биде и до десет пати поголема во корист на индивидуалните тренинзи.

Што е индивидуален групен тренинг?

Како што сугерира името, индивидуален групен тренинг е форма на групно вежбање во кој интензитетот и екстензитетот на вежбата е индивидуализиран и прилагоден на моменталната состојба на добро тренирани вежбачи.

На овој начин тренингот ќе биде подеднакво добар за сите вежбачи, без оглед на нивната сегашна форма.

Интензитетот на тренингот се прилагодува со помош на реквизити со различна тежина и така почетниците ќе направат тренинг со тегови од 2кг, додека вежбач кој е во добра форма со тегови од 12кг.

Степенот на тренинг кој во овој случај е бројот на повторувања, исто така е индивидуализиран и зависи од личноста колку повторувања ќе одработи во дадено време.

Земајќи ги во предвид само овие два параметри, само обичните групни тренинзи треба да се прилагодени и индивидуализирани за секој вежбач. Иако интензитетот и eкстензитетот се многу важни фактори, учењето и усовршувањето при изведба на вежбите се се уште на прво место.

Фронтална форма на работа, и постепено воведување на нови вежби во тренингот, како и голем број на повторувања, многу добро може да се зададе на секој вежбач и постепено да се научи на техниката на извршување.Се разбира индивидуалниот тренинг во овој случај има предност.

Резултати од индивидуален групен тренинг

Она што е важно и што е од најголем интерес за вежбачите е прашањето дали овој тренинг дава добри резултати.
Овој вид на тренинг дава одлични резултати, бидејќи високото ниво на мотивација и прилагодениот волумен на тренингот, ќе го извлече од секој вежбач максимумот.

 

 

Н.Н.

error: